Chiều 11/01, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng, công tác công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Để thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, năm 2023 Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tham giúp UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh khoa học, đầy đủ, rõ ràng có dự phòng các tình huống phát sinh; tích cực theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao qua đó đã góp phần không nhỏ vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của toàn cầu và cả nước tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 2,37%, thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 560 triệu USD, tăng 21% so với năm 2022 và đạt 140% kế hoạch.

Tổ chức tốt các buổi tiếp công dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương xử lý đơn thư theo quy định, đón tiếp và hướng dẫn 226 lượt công dân đến KNTC tại Trụ sở Tiếp công dân; tiếp nhận 1.283 lượt đơn, thư và được phân loại, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trong năm, tiếp nhận và xử lý 45.268 văn bản đến, phát hành 19.699 văn bản đi đảm bảo đúng trình tự theo quy định của công tác Văn thư lưu trữ; rà soát, kịp thời ban hành 67 quyết định với 730 thủ tục hành chính được công bố; duy trì việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính đảm bảo về thời gian và chất lượng, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạt đạt 94,03%, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tại các sở, ban, ngành đạt 52,88%.

Công tác bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động của UBND tỉnh được củng cố kiện toàn. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp được ổn định. Ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh được tăng cường, chỉ số chuyển đổi số của Văn phòng UBND năm 2022 được xếp ở vị trí thứ nhất trong phạm vi các sở, ban, ngành. Tổ chức, bộ máy tiếp tục được đổi mới, sắp xếp tinh gọn theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh.

Hoạt động của tổ chức công đoàn nâng cao, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, sự ủng hộ của Công đoàn Viên chức tỉnh cùng với sự đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động trong chỉ đạo, điều hành, Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác năm 2023, phát huy đúng vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở, chăm lo và bảo vệ đời sống tinh thân và vật chất của người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, năm 2023 là một năm đầy khó khăn, khối lượng công việc lớn, Văn phòng UBND tỉnh đã nỗ lực vượt qua, tham mưu giúp việc hiệu quả cho lãnh đạo UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Phó Chủ tịch yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, chủ động tham mưu UBND tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản quy phạm pháp luật, các ý kiến chỉ đạo và tình hình thực tiễn để có những đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh; làm tốt công tác phối hợp với cơ quan phụ trách; rút kinh nghiệm từ những cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra; công tác phục vụ, cần chuyên nghiệp, chu đáo hơn; xây dựng Đề án Nhà khách thuộc Văn phòng UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất. 

Cũng trong dịp này, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức trao tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 07 cá nhân đã lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 600.974
   Online: 13