GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ

STT Ngày nhận đơn Nội dung Người gửi Trạng thái
Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Tình trạng xử lý văn bản
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 182.291
Online: 17