UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố kết quả xếp hạng Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022. Theo đó, UBND thành phố Vĩnh Yên và Văn phòng UBND tỉnh dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI).

Qua đánh giá xếp hạng, về DTI các sở, ban, ngành, dẫn đầu là Văn phòng UBND tỉnh với hơn 873 điểm; tiếp đó là Sở Thông tin và Truyền thông xếp vị trí thứ hai với 872,71 điểm; sở Công Thương xếp thứ ba với 816,8 điểm.

Về DTI cấp huyện, UBND thành phố Vĩnh Yên đứng đầu với 631 điểm; xếp thứ hai là UBND huyện Yên Lạc với 593 điểm; vị trí thứ ba thuộc về UBND huyện Tam Đảo với gần 559 điểm.

DTI các sở, ban, ngành, được đánh giá dựa trên 2 nhóm với 7 chỉ số chính và 44 chỉ số thành phần, tính theo thang điểm 1.000.

DTI cấp huyện được đánh giá dựa trên 2 nhóm với 8 chỉ số chính và 67 chỉ số thành phần, tính theo thang điểm 1.000.

Đây là năm đầu tiên Vĩnh Phúc thực hiện đánh giá Chỉ số DTI của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố. Việc xếp hạng DTI là cơ sở khoa học để xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển, chuyển đổi số của tỉnh. Từ đó, tạo điều kiện để các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện theo dõi chỉ số, các tiêu chí thành phần về chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyển đổi số phù hợp với yêu cầu chung của tỉnh.

Nguồn: baovinhphuc.com.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 600.979
   Online: 16