1. PHÒNG KINH TẾ - TỔNG HỢP 

Trưởng phòng: Vũ Ngọc Lý

Phó Trưởng phòng: Đặng Xuân Vinh

Chuyên viên: Đỗ Trung Hiếu - Thư ký Chủ tịch

Chuyên viên: Nguyễn Trần Hưng

Chuyên viên: Đỗ Đình Tường Ngọc

Chuyên viên: Phan Tiến Dũng

2. PHÒNG KHOA GIÁO – VĂN XÃ

Trưởng phòng: Vũ Thị Kim Trinh

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hương

Chuyên viên: Nguyễn Hữu Hợp

3. PHÒNG NÔNG NGHIỆP -  TÀI NGUYÊN

Trưởng phòng: Đào Duy Hưng

Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Thúy Oanh

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Tuấn

Chuyên viên: Hà Ngọc Quân

4. PHÒNG CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG

Trưởng phòng: Trần Kiên

Phó Trưởng phòng: Trần Đức Kiên

Chuyên viên: Nguyễn Thanh Quang

Chuyên viên: Nguyễn Tiến Long

5. PHÒNG NỘI CHÍNH

Trưởng phòng: Đỗ Minh Đức

Phó Trưởng phòng: Trần Anh Tuấn

6. PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

Điện thoại: 0211.3861.169

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Trường

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Phương Đường

Phó Trưởng phòng: Dương Mạnh Tuấn

7. PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điện thoại: 0211.3616.128

Trưởng phòng: Nguyễn Khắc Thu

Phó Trưởng phòng: Phùng Văn Long

8. BAN TIẾP CÔNG DÂN

Điện thoại: 0211.3716.964

Trưởng Ban: Lê Văn Thanh

Phó Trưởng Ban: Hạ Khải Hoàn

9. TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 

Trụ sở: số 5 đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3616.618; Fax:0211.3616.018

Giám đốc: Nguyễn Tiến Hạnh

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Lan

9.1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Giang

9.2. Phòng Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

Trưởng phòng: Bùi Mỹ Linh

10. TRUNG TÂM TIN HỌC - CÔNG BÁO

Điện thoại: 0211.3861.753

Giám đốc: Nguyễn Văn Yên

Phó Giám đốc: Trần Thị Vân

10.1. Phòng Công nghệ - Thông tin

10.2. Phòng Công báo

11. NHÀ KHÁCH UBND TỈNH

Điện thoại: 0211.3841.262

Giám đốc: Lê Văn Bái

Phó Giám đốc: Phùng Quang Tá

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Loan

 

 

Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 600.987
Online: 15