Chiều ngày 02/8, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công tác Văn phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Việt Văn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Sáu tháng đầu năm 2022, tập thể Cán bộ, công chức, viên chức văn nhân viên lao động Văn phòng UBND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt trong tổ chức, điều hành và thực hiện trên các mặt công tác. Ngay từ đầu năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh đã bám sát các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 của tỉnh để triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022; tham mưu ban hành Chương trình hành động số 01/CTr-UBND để triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022, với kịch bản tăng trưởng theo từng quý và giao 141 nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương; đồng thời giao chi tiêu nhiệm vụ cho 09 đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và 12 đồng chí Giám đốc các sở, ngành để triển khai các nhiệm vụ đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Văn phòng UBND tỉnh đã phát huy tốt vai trò phản biện độc lập, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các Sở, ngành địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình và các vướng mắc cần tháo gỡ trong thực tiễn để giải quyết hoặc báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ và giải quyết.  

Về việc tiếp nhận và xử lý văn bản, tính đến 30/6/2021, Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 21.229 văn bản; phát hành hơn 7.677 văn bản đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định về công tác văn thư lưu trữ; rà soát kịp thời ban hành 25 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính với 408 thủ tục hành chính được công bố đảm bảo về chất lượng, các TTHC được công bố công khai đều có quy trình nội bộ, quy trình điện tử; duy trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Sáu tháng đầu năm đã tiếp nhận mới 57.736 hồ sơ, trả trước và đúng hạn là 53.995 hồ sơ (đạt 99,14%), hồ sơ đã trả nhưng chậm hạn và quá hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả là 471 hồ sơ (chiếm 0,86%). Số hồ sơ được giải quyết trực tuyến là 10.814 hồ sơ, đạt 18,32% trên tổng số hồ sơ của các Sở, ngành tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật, sáu tháng đầu năm đã giúp Bí thư Tỉnh ủy tiếp 5 ngày định kỳ; giúp Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp 6 ngày định kỳ và tiếp công dân thường xuyên 209 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Công tác bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động của UBND tỉnh được củng cố kiện toàn. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp được ổn định, xong vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là đối với Nhà khách tỉnh do tác động của dịch covid-19. Ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh được tăng cường, chỉ số ứng dụng CNTT và xây dựng chính quyền điện tử của Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 xếp ở vị trí thứ 2 trong phạm vi các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố, qua đó góp phần đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số. Trong 6 tháng đầu năm Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai thực hiện đảm bảo 11/13 các chỉ tiêu về chuyển đổi số được giao, có 02 chỉ tiêu chưa đảm bảo do chưa được bàn giao hướng dẫn phần mềm để triển khai thực hiện. Tổ chức, bộ máy tiếp tục được đổi mới, sắp xếp tinh gọn theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh, rà soát và bổ sung quy hoạch cho cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2020-2025 và thực hiện quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Văn phòng UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm, góp phần vào những thành công chung của tỉnh trong thực hiện mục phát triển kinh tế - xã hội; nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục và yêu cầu cán bộ, công chức thuộc khối nghiên cứu tổng hợp của Văn  phòng UBND tỉnh cần chủ động tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ mà Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao, chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện kịp thời những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, để tham mưu giup Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; đề xuất những vấn đề mang tính chiến lược, tổng thể; chú trọng kiểm tra, đôn đốc những nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao các cơ quan, đơn vị thực hiện.  

Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trao 02 Bằng khen của UBND tỉnh cho Văn  phòng UBND tỉnh: Bằng khen do lập thành tích trong công tác tổ chức môn thi đấu của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Seagames 31) tại tỉnh Vĩnh Phúc và Bằng khen do lập thành tích trong công tác lãnh đạo thực hiện các dự án phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời trao tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho 02 tập thể của Văn phòng do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
   Tình trạng xử lý văn bản
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 365.405
   Online: 23