Với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”, các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số (CĐS) quốc gia (10/10) năm 2023 được Vĩnh Phúc triển khai đồng bộ, toàn diện nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về CĐS, nhất là vai trò, ý nghĩa và lợi ích của dữ liệu số trong việc tạo ra giá trị mới; thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về CĐS.

Sở Giao thông vận tải triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần hình thành kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

Quán triệt quan điểm “Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của CĐS”, thời gian qua, các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực trong triển khai các nhiệm vụ về CĐS, ưu tiên lựa chọn những công việc đột phá, những tiện ích thiết thực phục vụ người dân, doanh nghiệp. Từ đó, tạo cơ sở, nền tảng CĐS nhanh, bền vững, phục vụ hiệu quả đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Nhận thức và hành động về CĐS của các cấp, ngành và mọi người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thể chế, cơ chế, chính sách về CĐS dần hoàn thiện, tạo môi trường pháp lý thuận lợi; công tác phát triển hạ tầng số, các nền tảng số; cơ sở dữ liệu quốc gia; dịch vụ công trực tuyến; an toàn, an ninh thông tin; phát triển nguồn nhân lực CĐS… đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công theo hướng “lấy người sử dụng làm trung tâm”, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Người dân và doanh nghiệp của Vĩnh Phúc đã và đang được hưởng nhiều lợi ích thiết thực từ các dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đồng thời, dần thay đổi nhận thức về CĐS, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm công nghệ mới, thừa hưởng những giá trị từ CĐS và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình CĐS của tỉnh thông qua việc tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thẻ bảo hiểm điện tử, giao dịch điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt…

Xác định dữ liệu số là nguồn tài nguyên quý trong kỷ nguyên số, một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của CĐS, Vĩnh Phúc đã sớm quan tâm việc tạo lập, khai thác, sử dụng, tăng cường chia sẻ, kết nối dữ liệu số.

Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP) của tỉnh được triển khai xây dựng từ năm 2021 với nhiệm vụ quản lý và giám sát tập trung thông tin về dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên địa bàn tỉnh, quản lý và kiểm soát trạng thái hoạt động các hệ thống thông tin, ứng dụng, dịch vụ liên thông; hỗ trợ các cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu khai báo, cập nhật thông tin về các dịch vụ chia sẻ dữ liệu, tìm kiếm, đăng ký và khai thác sử dụng các nguồn dữ liệu, dịch vụ dữ liệu...

Hiện nay, nền tảng LGSP tỉnh Vĩnh Phúc được cài đặt, vận hành tại Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh; đã thiết lập, kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia, Cổng thanh toán tập trung quốc gia và sẵn sàng kết nối đến các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, Trung ương. Bên cạnh đó, Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh (IOC) đang được đẩy nhanh tiến độ vận hành thử nghiệm.

Được ví như “bộ não” của chính quyền số và đô thị thông minh với khả năng cung cấp số liệu toàn diện, IOC có chức năng tổng hợp, chuẩn hóa dữ liệu, phân tích, xử lý thông tin bằng công nghệ số, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh trên tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu có tính chất chuyên ngành, nhiều ứng dụng, cơ sở dữ liệu thường xuyên được sử dụng đã tạo ra dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó thay đổi phương pháp làm việc, tăng năng suất lao động, giảm thời gian tìm kiếm dữ liệu, số liệu, góp phần minh bạch hóa thông tin và cải cách hành chính.

Hưởng ứng Ngày CĐS quốc gia năm 2023 với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”, ngay từ cuối tháng 9, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan báo chí tăng cường đăng tải, phát sóng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về CĐS.

Trong đó, tập trung thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình, đề án, kế hoạch, quyết định của tỉnh về CĐS; những kết quả đạt được trong triển khai, thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, CĐS của tỉnh, các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp; phổ biến kinh nghiệm, lan tỏa các tấm gương, mô hình tiêu biểu trong xây dựng chính quyền điện tử và CĐS…

Các đơn vị, địa phương đã tích cực tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở, trang/cổng thông tin điện tử; tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích tuyên truyền, hưởng ứng Ngày CĐS quốc gia năm 2023; đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình avatar về Ngày CĐS quốc gia...

Với tinh thần chung là đổi mới, sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, các hoạt động hưởng ứng CĐS quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh sẽ lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân, toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của CĐS; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm thực hiện thành công các nhiệm vụ CĐS trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Nguồn: baovinhphuc.com.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 600.985
   Online: 14