Chiều 19/9, đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc thực hiện đạt chuẩn, duy trì đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh chưa đạt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tính đến hết tháng 6/2023, toàn tỉnh có 12 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, bằng 11,8%; 89 xã đạt từ 14 - 18 tiêu chí, bằng 87,2%; 1 xã đạt 13 tiêu chí, bằng 1%. Các huyện Bình Xuyên và Yên Lạc duy trì đạt 6/9 tiêu chỉ huyện nông thôn mới; thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên duy trì đạt 3/5 tiêu chí. Các huyện Vĩnh Tường và Tam Dương đạt 3/4 điều kiện xét đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Tam Đảo, Lập Thạch và Sông Lô đạt 2/4 điều kiện xét đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay, toàn tỉnh có 89 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 65,9% so với mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025; 20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 47,6% và 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 9% so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Theo kế hoạch, năm 2023 sẽ có thêm 14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 40 thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

Nhìn chung, một số mục tiêu chính Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh bảo đảm tiến độ, kết quả theo yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu tiến độ thực hiện còn chậm hoặc chưa đạt mục tiêu đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

Sau khi nghe các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố báo cáo, làm rõ kết quả đạt được cùng những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước yêu cầu các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh theo nhiệm vụ được phân công chủ động, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; sớm triển khai thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo đề nghị của các địa phương. Các sở, ngành phụ trách tiêu chí chủ động rà soát, đánh giá lại những chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt được và những chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp thực hiện. Cùng với đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mớ; UBND các huyện, thành phố tiếp tục hoàn thiện các điều kiện, tiêu chí, báo cáo cụ thể nhu cầu nước sạch và những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

Nguồn: Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
   Tình trạng xử lý văn bản
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 365.398
   Online: 19