Chiều ngày 14/12, Chi bộ Tin học Công báo và Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công tác công tác xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đầy đủ 12/12 cán bộ, đảng viên của Chi bộ.

Trong năm 2021, phát huy truyền thống đoàn kết, với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao từ tập thể Ban Chi ủy đến đội ngũ cán bộ, đảng viên Chi bộ Tin học công báo và Kiểm soát thủ tục hành chính đã thực hiện tốt các  nhiệm vụ được giao theo chương trình công tác năm. Ngay từ đầu năm, Chi bộ đã bám sát các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 của các cấp ủy đảng để triển khai thực hiện tại Chi bộ. Chi bộ đã nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung  dân chủ trong sinh hoạt đảng của Chi bộ. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Chi bộ định kỳ và thực hiện tự phê bình, phê bình của các Đảng viên, đảm bảo xây dựng đoàn kết thống nhất các đảng viên trong Chi bộ. Năm 2021, Chi bộ đã tổ chức 04 buổi sinh hoạt Chuyên đề với nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Hoạt động kiểm tra giám sát cũng được Ban chấp hành chi bộ chú trọng, qua hoạt động kiểm tra cho thấy cán bộ, các đảng viên trong Chi bộ đều chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, 19 điều đảng viên không được làm, Chỉ thị 11 của Tỉnh ủy.

Công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã được chi bộ triển khai thực hiện rất nghiêm túc và đạt kết quả cao. Trong năm 2021, Ban chấp hành chi bộ đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tình, đã rã rà soát, trình công bố và công khai danh mục TTHC được 61 quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và 37 quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố, với 1.015 TTHC được phê duyệt quy trình nội bộ; Rà soát, trình phê duyệt, công bố TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đạt chỉ tiêu Chính phủ giao với tổng số TTHC đến nay là: 970 thủ tục, trong đó: cấp tỉnh 759 TTHC, cấp huyện 154 TTHC, cấp xã 57 TTHC; Cập nhật, đăng tải đầy đủ danh mục các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về tin học: Quản trị và duy trì hoạt động của hệ thống CNTT tại trụ sở HĐND – UBND tỉnh và các phần mềm ứng dụng phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, đảm bảo các hệ thống hoạt động ổn định 24/7; Đảm bảo kỹ thuật phục vụ hội nghị truyền hình trực tuyến giữa Tỉnh với Trung ương, giữa Tỉnh với UBND cấp huyện, xã. Tính đến tháng 10/12/2021 đã phục vụ đảm bảo 109 cuộc họp trực tuyến giữa Trung ương với tỉnh; Đảm bảo kết nối mạng liên thông với Chính phủ, các bộ, ngành cơ quan trung ương qua trục liên thông văn bản Quốc gia, phục vụ tốt việc gửi nhận văn bản điện tử giữa giữa các cơ quan hành chính các cấp; Đảm bảo hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh, đáp ứng yêu cầu khung chấm điểm về chỉ số ứng dụng CNTT, điều này đã góp phần không nhỏ vào việc cải thiện chỉ số xếp hạng ứng dụng CNTT của Văn phòng. Năm 2021 chỉ số xếp hạng của Văn phòng được nâng lên vị thứ 2 trong phạm vi các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Công tác phát hành công báo, tính đến 10/12/2021 Chi bộ đã chỉ đạo phát hành được 90 số công báo điện tử với 732 văn bản được được đăng công báo đảm bảo chính xác, kịp thời không phải thực hiện đính chính số công báo nào. So với cùng kỳ của năm 2020, phát hành tăng 30 số công báo điện tử và tăng 94 văn bản đăng công báo.

 Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí đảng viên của Chi bộ đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào từng nội dung được trình bày tại hội nghị, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022. Trong đó tập trung quan tâm công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên. Năm 2022 chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với xây dựng chính quyền số, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ phải đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện tốt các nhiệm vụ Chính trị góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 601.033
   Online: 14