Năm 2022, Vĩnh Phúc đã tăng tốc bứt phá trong hành trình chuyển đổi số. Tiên phong ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, phát triển dữ liệu số, hạ tầng số, Vĩnh Phúc tiếp tục có những bước tiến vững chắc, lan tỏa chuyển đổi số đến mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào các quy trình, chuỗi các công việc của các cơ quan, tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng năng suất lao động, chất lượng dịch vụ của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sống của người dân ngày càng được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.863 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 737 dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (mức độ 3, 4). Trong năm 2022 toàn tỉnh đã có hơn 9.620 giao dịch thanh toán trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 9,5 tỷ đồng.

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành được triển khai cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thành phố và 136 xã, phường, thị trấn; thực hiện liên thông với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành qua trục liên thông văn bản quốc gia; bảo đảm tích hợp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, đáp ứng quy trình gửi, nhận văn bản điện tử.

Nhiều xã, phường đã thực hiện tốt việc ký số phát hành văn bản đi trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, có số lượng văn bản đi, ký số hơn 1.900 văn bản/năm như UBND phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên; UBND phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên; UBND thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên; UBND thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo

Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh và 42 cổng thông tin điện tử của ngành, địa phương tiếp tục được vận hành, cập nhật dữ liệu theo quy định. Các cổng thông tin điện tử đã cơ bản đăng tải công khai các thông tin theo quy định tại Nghị định số 42 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Một số cổng thông tin điện tử của sở, ngành, huyện, thành phố thực hiện hiệu quả việc cung cấp cập nhật thông tin, đặc biệt là hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành và tin tức hoạt động của lãnh đạo sở, ngành địa phương như huyện Vĩnh Tường, huyện Yên Lạc, thành phố Vĩnh Yên, Sở NN&PTNT

Hệ thống hạ tầng số, dữ liệu số liên tục được củng cố và phát triển, tạo nền tảng vững chắc để ứng dụng các công nghệ số. Hoạt động giám sát an toàn thông tin được thực hiện liên tục; triển khai hệ thống lưu trữ nhật ký, cảnh báo sự kiện an toàn thông tin tập trung bằng phần mềm nguồn mở; ngăn chặn 100% trường hợp tin tặc sử dụng các máy chủ C&C để điều khiển, phát tán mã độc, thư rác vào các hệ thống thông tin của tỉnh.

Thẩm định, phê duyệt và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cho 23 hệ thống thông tin; duy trì bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp, chia sẻ thông tin giám sát an toàn hệ thống thông tin về Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia; hoàn thiện đánh giá an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của tỉnh kết nối vào cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an. Tháng 8/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Vĩnh Phúc được xếp thứ 4 về mức độ sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Đặc biệt, trong năm 2022, thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, toàn tỉnh đã thu nhận được hơn 918.300 hồ sơ công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, đạt 97,8%.

Đến ngày 20/12/2022, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã kết nối được với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cán bộ tại bộ phận một cửa đã sử dụng được dịch vụ xác thực thông tin cá nhân người nộp.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực; đảm bảo khi hệ thống của các bộ, ngành xây dựng hoàn thiện, hướng dẫn và giao nhiệm vụ, Vĩnh Phúc sẵn sàng kết nối để tổ chức thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 và 28 dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều mục tiêu về phát triển hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đều đạt vượt kế hoạch được giao như 88,5% dân số có điện thoại thông minh; 87% hộ gia đình có internet cáp quang băng rộng; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 49,87%; 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; 60% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; 95% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử; 41% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận các tài liệu hướng dẫn, công cụ tự đánh giá mức độ chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo, tư vấn, thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số…

Những kết quả trên là cơ sở quan trọng để Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai hiệu quả chuyển đổi số trong năm 2023. Với nền tảng vững chắc, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục bứt tốc, tạo đột phá trong chuyển đổi số, hoàn thành và vượt các mục tiêu đã đề ra.

Nguồn: baovinhphuc.com.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 601.034
   Online: 14