Kết quả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tháng 09/2021 (Tính từ ngày 21/8/2021 đến ngày 20/9/2021), Trung tâm tiếp nhận mới 4.131 hồ sơ, tồn kỳ trước chuyển sang 2.171 hồ sơ, lũy kế đã và đang giải quyết trong kỳ là 6.302 hồ sơ. Đến hạn giải quyết là 4.169 hồ sơ. Đã có kết quả trả trước và đúng hạn là 4.157 hồ sơ (đạt 99,71%). Hồ sơ đã trả kết quả nhưng chậm hạn và hồ sơ quá hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả là 12 hồ sơ (chiếm 0,29%). Có 90 hồ sơ (chiếm 2,16%) các cơ quan thụ lý trả lại hồ sơ và người nộp đề nghị rút hồ sơ. Trung tâm đã trả 4.328 kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân. Có 15 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phát sinh hồ sơ trực tuyến với tổng số 1.598 hồ sơ, trong đó có 61 hồ sơ nộp mức độ 3 và 1.537 hồ sơ nộp mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trung bình đạt 18,9% trên tổng số hồ sơ giải quyết của các sở, ngành tiếp nhận, giải quyết.

Quý III năm 2021 (Tính từ ngày 21/6/2020 đến ngày 20/9/2021), Trung tâm tiếp nhận mới 14.043 hồ sơ, tồn kỳ trước chuyển sang 2.191 hồ sơ, lũy kế đã và đang giải quyết trong kỳ là 16.234 hồ sơ. Đến hạn giải quyết là 14.101 hồ sơ. Đã có kết quả trả trước và đúng hạn là 14.064 hồ sơ (đạt 99,74%). Hồ sơ đã trả kết quả nhưng chậm hạn và hồ sơ quá hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả là 37 hồ sơ (chiếm 0,26%). Có 461 hồ sơ (chiếm 3,3%) các cơ quan thụ lý trả lại hồ sơ và người nộp đề nghị rút hồ sơ. Trung tâm đã trả 13.009 kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân. Có 15 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phát sinh hồ sơ trực tuyến với tổng số 5.629 hồ sơ, trong đó có 260 hồ sơ nộp mức độ 3 và 5.369 hồ sơ nộp mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trung bình đạt 19,5 % trên tổng số hồ sơ giải quyết của các sở, ngành tiếp nhận, giải quyết.

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước và luôn giữ ở mức cao trong các tháng gần đây. Điều này cho thấy các cơ quan, đơn vị rất nỗ lực giải quyết TTHC trả trước và đúng hạn. Trong Quý 3, có 13 cơ quan, đơn vị đạt tỷ lệ 100%, các đơn vị còn lại đều có tỷ lệ giải quyết chậm, quá hạn dưới 1%.

Nhằm đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ cũng như của UBND tỉnh, từ 21/6/2021, Trung tâm đã cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến bằng hình thức quét mã QR tại quầy thu ngân. Từ đó, tỷ lệ phát sinh giao dịch thanh toán phí, lệ phí trực tuyến liên tục tăng. Trong quý III, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đã đạt 96,4%, vượt xa chỉ tiêu của Chính phủ giao (25%).

Kết quả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC tại BPMC cấp huyện, cấp xã

Tháng 9 năm 2021 (Tính từ 21/8/2021 đến 20/9/2021), Bộ phận một cửa (BPMC) cấp huyện, cấp xã tiếp nhận mới 17.592 hồ sơ, tồn kỳ trước chuyển sang 695 hồ sơ, lũy kế đã và đang giải quyết trong kỳ là 18.287 hồ sơ. Đến hạn giải quyết là 17.810 hồ sơ. Đã có kết quả trả trước và đúng hạn là 17.176 hồ sơ (đạt 96,44%). Hồ sơ đã trả kết quả nhưng chậm hạn và hồ sơ quá hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả là 634 hồ sơ (chiếm 3,56%). Có 23 hồ sơ (chiếm 0,13%) các cơ quan thụ lý trả lại hồ sơ. Toàn bộ các huyện, thành phố phát sinh 9 hồ sơ trực tuyến.

Quý III (Từ 21/6/2021 đến 20/9/2021), BPMC cấp huyện, cấp xã tiếp nhận mới 54.647 hồ sơ, tồn kỳ trước chuyển sang 679 hồ sơ, lũy kế đã và đang giải quyết trong kỳ là 55.845 hồ sơ. Đến hạn giải quyết là 54.845 hồ sơ. Đã có kết quả trả trước và đúng hạn là 52.910 hồ sơ (đạt 96,47%). Hồ sơ đã trả kết quả nhưng chậm hạn và hồ sơ quá hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả là 1.935 hồ sơ (chiếm 3,53%). Có 71 hồ sơ (chiếm 0,13%) các cơ quan thụ lý trả lại hồ sơ. Toàn bộ các huyện, thành phố phát sinh 20 hồ sơ trực tuyến.

Việc giải quyết TTHC đúng, trước hạn đạt kết quả rất cao ở tất cả 9/9 huyện, thành phố (trung bình đạt 96,47% và không địa phương nào dưới 90%). Cao nhất là huyện Lập Thạch với 99,22%, thấp nhất là huyện Tam Đảo với 92,05%. Tuy việc giải quyết đúng, trước hạn đạt tỷ lệ cao, nhưng số lượng hồ sơ chưa được nhập và giải quyết trên phần mềm còn đáng kể. Tình trạng này xuất hiện ở nhiều BPMC, đặc biệt ở BPMC cấp xã. Điều đó cho thấy kết quả trên chưa đánh giá thực chất được chất lượng hoạt động BPMC, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cấp huyện, cấp xã.

Việc cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính là một nội dung rất quan trọng nhằm đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, đã được Chính phủ giao chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 và cũng là nội dung tại mục 7, 8, 9 của Bản cam kết mà Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đã ký với Chủ tịch UBND tỉnh ngày 19/3/2021. Tuy nhiên, đến nay cũng chỉ có 4/9 địa phương cơ bản hoàn thành việc tích hợp, kết nối với hệ thống để cung cấp dịch vụ. 9/9 địa phương chưa phát sinh hồ sơ chứng thực điện tử.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 487.567
   Online: 28