Từ ngày 20/7/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với Sở Công thương thực hiện công khai các chương trình, hoạt động khuyến mại của thương nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Thương mại trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung công khai bao gồm: Nội dung chương trình khuyến mại; Tên thương nhân thực hiện; Thời gian thực hiện khuyến mại; Địa bàn thực hiện khuyến mại.

Cách tra cứu chương trình khuyến mại:

Người dân và doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ:  https://dichvucong.vinhphuc.gov.vn/Pages/dvc_tracuu.aspx  sau đó chọn “Tra cứu thông báo khuyến mại” để tìm kiếm và xem chi tiết chương trình khuyến mại./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 600.993
   Online: 14