Kết quả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận mới 5.361 hồ sơ, tồn kỳ trước chuyển sang 2.442 hồ sơ, lũy kế đã và đang giải quyết trong kỳ là 7.803 hồ sơ. Đến hạn giải quyết là 5.292 hồ sơ. Đã có kết quả trả trước và đúng hạn là 5.282 hồ sơ (đạt 99,81%). Hồ sơ đã trả kết quả nhưng chậm hạn và hồ sơ quá hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả là 10 hồ sơ (chiếm 0,19%). Có 268 hồ sơ (chiếm 5,1%) các cơ quan thụ lý trả lại hồ sơ và người nộp đề nghị rút hồ sơ. Trung tâm đã trả 4.669 kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân. Có 15 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phát sinh hồ sơ trực tuyến với tổng số 2.076 hồ sơ, trong đó có 60 hồ sơ nộp mức độ 3 và 2.016 hồ sơ nộp mức độ 4; 1.177 hồ sơ nộp qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh và 899 hồ sơ nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trung bình đạt 19,1% trên tổng số hồ sơ giải quyết của các sở, ngành tiếp nhận, giải quyết.

Dịch vụ thanh toán trực tuyến: Phát sinh thanh toán trực tuyến thu phí, lệ phí thực hiện TTHC: 2.321/2.673 hồ sơ (đạt 86,8%) với giá trị là 770.643.000 đồng; Nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia phát sinh 608 khoản thu với tổng số tiền là 3.410.120.000 đồng.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn của các Sở, ban, ngành tăng cao so với các kỳ trước (đạt 99,81%) và đây là kết quả tốt nhất kể từ khi thành lập Trung tâm. Có 16 cơ quan, đơn vị trả kết quả giải quyết TTHC trước và đúng hạn đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết chậm, quá hạn của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã liên tục giảm mạnh qua nhiều tháng gần đây (Sở Tư pháp còn 0,8% và Sở Tài nguyên và Môi trường còn 0,43%). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp & PTNT có hồ sơ chậm, quá hạn phát sinh trở lại và Sở Nông nghiệp & PTNT có tỷ lệ này cao nhất (2,27%).

Có 15 Sở, ban, ngành phát sinh hồ sơ trực tuyến. Một số Sở, ngành có phát sinh nhiều hồ sơ trực tuyến và luôn duy trì tỷ lệ này ở mức cao: Sở Thông tin và Truyền thông 96,6%, Sở Tài chính 94,1%, Sở Kế hoạch và Đầu tư 88,7%, Sở Công Thương 71,3%, Ban Quản lý các khu công nghiệp 67,7%. Có 3 sở, ngành không phát sinh hồ sơ trực tuyến, bao gồm: Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ.

Kết quả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC tại BPMC cấp huyện, cấp xã

BPMC cấp huyện, cấp xã tiếp nhận mới 17.417 hồ sơ, tồn kỳ trước chuyển sang 665 hồ sơ, lũy kế đã và đang giải quyết trong kỳ là 18.082 hồ sơ. Đến hạn giải quyết là 17.607 hồ sơ. Đã có kết quả trả trước và đúng hạn là 16.320 hồ sơ (đạt 92,69%). Hồ sơ đã trả kết quả nhưng chậm hạn và hồ sơ quá hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả là 1.287 hồ sơ (chiếm 7,31%). Có 32 hồ sơ (chiếm 0,18%) các cơ quan thụ lý trả lại hồ sơ và người nộp đề nghị rút hồ sơ. Trong kỳ báo cáo phát sinh 9 hồ sơ trực tuyến, trong đó, thành phố Phúc Yên tiếp nhận 07 hồ sơ, thành phố Vĩnh Yên tiếp nhận 01 hồ sơ, huyện Bình Xuyên tiếp nhận 01 hồ sơ.

Kết quả giải quyết TTHC đúng và trước hạn đã tăng mạnh so với các kỳ báo cáo trước, tỷ lệ chung các huyện, thành phố đạt 92,69%, tăng 3,48% so với kỳ báo cáo tháng 5+6/2021. Thành phố Vĩnh Yên vẫn là địa phương đạt tỷ lệ này cao nhất (98,32%). Vĩnh Tường là địa phương đạt tỷ lệ này thấp nhất (88,8%), tuy nhiên đây cũng là kết quả tích cực, cải thiện đáng kể so với các tháng trước đây.

Đa số các huyện, thành phố đều có tỷ lệ giải quyết TTHC chậm, quá hạn giảm so với kỳ báo cáo tháng 5+6/2021. Lập Thạch là huyện chuyển biến rõ rệt nhất khi tỷ lệ hồ sơ giải quyết chậm, quá hạn giảm 24,9% (từ 27,96% trong tháng 5, 6/2021 xuống còn 3,06% tại kỳ này) từ vị trí 9/9 lên vị trí thứ 2/9, chỉ đứng sau thành phố Vĩnh Yên. Huyện Yên Lạc là địa phương có số lượng hồ sơ tiếp nhận trong tháng cao nhất (3.548 hồ sơ).

Tình trạng một số BPMC các cấp không nhập hoặc nhập rất ít hồ sơ trên phần mềm lại tăng mạnh trở lại trong tháng này. Có đến 75/145 BPMC (51,7%) các cấp chỉ tiếp nhận dưới 100 hồ sơ, trong đó: Xã Lũng Hoà, Vĩnh Thịnh không tiếp nhận hồ sơ nào, 11 BPMC tiếp nhận dưới 10 hồ sơ (coi như không sử dụng phần mềm). Trong khi đó, một số BPMC lại có số lượng tiếp nhận hồ sơ rất lớn như: Xã Tam Hồng 700 hồ sơ, thị trấn Yên Lạc 566 hồ sơ, phường Đống Đa 482 hồ sơ, phường Phúc Thắng 477 hồ sơ, xã Kim Xá 445 hồ sơ...


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 600.980
   Online: 16