Lịch công tác của UBND Tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024

Tuần hiện tại
Tuần sau
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì LĐVP Chuyên viên

Thứ 2

19/02

08:00

Chủ tịch UBND tỉnh: Dự Chương trình khai bút đầu xuân – nét duyên vùng đất phủ, triển lãm tranh “sắc xuân Vĩnh Tường và hội đọc sách xuân Giáp Thìn năm 2024”

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành Đ/c Huy CVP, Đ/c Thanh PCVP cùng dự CV Hiếu chuẩn bị
08:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn: Dự Tết Trồng cây và giao lưu thể dục thể thao tại huyện Lập Thạch

Trung tâm Văn hóa huyện Lập Thạch Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn Đ/c Hạnh PCVP chỉ đạo chuẩn bị CV Hợp chuẩn bị
08:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước: Kiểm tra công tác lấy nước vụ Đợt 2 phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023-2024 cùng lãnh đạo Bộ Nông nghiệp &PTNT

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước Đ/c Đại PCVP cùng dự CV Quân chuẩn bị
08:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang: Kiểm tra công tác sản xuất đầu năm 2024/gặp gỡ doanh nhân hàng tuần

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang Đ/c Đại PCVP chỉ đạo chuẩn bị CV Dũng chuẩn bị
14:00

Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh : (1) Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nghe báo cáo kiểm điểm nhiệm vụ tuần 07, triển khai nhiệm vụ tuần 8;

Phòng họp số 3, trụ sở HĐND-UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đ/c Huy CVP chỉ đạo chuẩn bị CV Hiếu, CV Long chuẩn bị

Thứ 3

20/02

08:00

Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2024 và dự lễ gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024 tại huyện Lập Thạch

Hội trường Huyện ủy Lập Thạch Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành Đ/c Thanh PCVP chỉ đạo chuẩn bị CV Đức, CV Hiếu chuẩn bị
08:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn: Họp nghe Sở Tài chính báo cáo một số nội dung

Phòng họp số 3, trụ sở HĐND-UBND tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn Đ/c Đại PCVP chỉ đạo chuẩn bị CV Lý chuẩn bị
08:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước: Họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo một số nội dung

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước Đ/c Hạnh PCVP chỉ đạo chuẩn bị CV Hương chuẩn bị
08:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang: Họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ các tháng đầu năm

Phòng họp số 5, trụ sở HĐND-UBND tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang Đ/c Đại PCVP chỉ đạo chuẩn bị CV Ngọc Tuấn chuẩn bị
14:00

Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra tiến độ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành Đ/c Thanh PCVP chỉ đạo chuẩn bị CV Dũng chuẩn bị
14:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn: Họp nghe Quỹ ĐTPT tỉnh và Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa báo cáo nội dung liên quan đến các quy chế hoạt động của hai Quỹ

Phòng họp số 3, trụ sở HĐND-UBND tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn Đ/c Đại PCVP chỉ đạo chuẩn bị CV Ngọc chuẩn bị
14:00

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước: Họp nghe Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình lễ hội và tình hình kích cầu du lịch các tháng đầu năm

Phòng họp số 3, trụ sở HĐND-UBND tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước Đ/c Hạnh PCVP chỉ đạo chuẩn bị CV Linh chuẩn bị
14:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang: Họp nghe Sở Xây dựng báo cáo nhiệm vụ năm 2024

Phòng họp số 5, trụ sở HĐND-UBND tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang Đ/c Huy CVP chỉ đạo chuẩn bị CV Quang chuẩn bị

Thứ 4

21/02

08:00

Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND Vũ Chí Giang: Họp nghe Sở Công thương báo cáo công tác xúc tiến thương mại, thương mại điện tử… năm 2024

Phòng họp số 3, trụ sở HĐND-UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy thành và Phó Chủ tịch UBND Vũ Chí Giang Đ/c Đại PCVP chỉ đạo chuẩn bị CV Ngọc chuẩn bị
08:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn: Kiểm tra tiến độ một số dự án lớn được phân công theo dõi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn Đ/c Huy CVP chỉ đạo chuẩn bị CV Trần Kiên chuẩn bị
08:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước: Họp nghe Sở Y tế báo cáo một số nội dung

Phòng họp số 1, trụ sở HĐND-UBND tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước Đ/c Hạnh PCVP chỉ đạo chuẩn bị CV Trinh chuẩn bị
14:00

Chủ tịch UBND tỉnh và các PCT UBND tỉnh: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ khắc phục các hạn chế sau kiểm điểm

Phòng họp lãnh đạo UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành và các PCT UBND tỉnh Đ/c Huy CVP chỉ đạo chuẩn bị CV Quang, Dũng, Tuấn, Lý chuẩn bị

Thứ 5

22/02

08:00

Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang: Họp nghe Ban Quản lý các KCN tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện các dự án KCN

Phòng họp số 1, trụ sở HĐND-UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang Đ/c Thanh PCVP chỉ đạo chuẩn bị CV Đức Kiên chuẩn bị
08:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn: Họp nghe Cục Thuế tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ các tháng đầu năm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn Đ/c Đại PCVP chỉ đạo chuẩn bị CV Lý chuẩn bị
08:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước: Họp nghe Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ các tháng đầu năm

Phòng họp số 3, trụ sở HĐND-UBND tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước Đ/c Hạnh PCVP chỉ đạo chuẩn bị CV Hợp chuẩn bị
14:00

Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch Vũ Chí Giang: Họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số

Phòng họp số 1, trụ sở HĐND-UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành và Phó Chủ tịch Vũ Chí Giang Đ/c Sáng PCVP chỉ đạo chuẩn bị CV Linh, CV Vinh chuẩn bị
14:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn: Kiểm tra tiến độ một số dự án lớn được phân công theo dõi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn Đ/c Huy CVP chỉ đạo chuẩn bị CV Trần Kiên chuẩn bị
14:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước: Họp nghe Sở Y tế báo cáo về dự thảo hồ sơ nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh

Phòng họp số 3, trụ sở HĐND-UBND tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước Đ/c Hạnh PCVP chỉ đạo chuẩn bị CV Trinh chuẩn bị

Thứ 6

23/02

08:00

Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn: Họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP

Phòng họp số 3, trụ sở HĐND-UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn Đ/c Huy CVP chỉ đạo chuẩn bị CV Hiếu chuẩn bị
08:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước: Kiểm tra tiến độ một số dự án được phân công theo dõi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước Đ/c Hạnh PCVP chỉ đạo chuẩn bị CV Linh chuẩn bị
08:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang: Kiểm tra tiến độ một số dự án được phân công theo dõi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang Đ/c Đại PCVP chỉ đạo chuẩn bị CV Dũng, CV Quang chuẩn bị
14:00

Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra tiến độ một số dự án lớn, dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành Đ/c Huy CVP chỉ đạo chuẩn bị CV Hiếu chuẩn bị
14:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn: Kiểm tra tình hình thu hồi các trụ sở công

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn Đ/c Đại PCVP chỉ đạo chuẩn bị CV Ngọc chuẩn bị
14:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước: Kiểm tra tình hình tổ chức các lễ hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước Đ/c Hạnh PCVP chỉ đạo chuẩn bị CV Linh chuẩn bị
14:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang: Kiểm tra tiến độ một số dự án được phân công theo dõi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang Đ/c Đại PCVP chỉ đạo chuẩn bị CV Dũng, CV Quang chuẩn bị

Thứ 7

24/02

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Chỉ đạo rà soát, đôn đốc, xử lý các tồn tại trong công tác QLNN các ngành, lĩnh vực; chỉ đạo kiểm điểm, khắc phục các tồn tại, hạn chế thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Nắm bắt, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp.

- Kiểm tra công tác trực, công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng năm mới 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ nhật

25/02

07:30

Chủ tịch UBND tỉnh: Dự lễ giao nhận quân năm 2024 tại huyện Lập Thạch

Quảng trường huyện Lập Thạch Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành Đ/c Huy CVP chỉ đạo chuẩn bị CV Hiếu chuẩn bị
07:30

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn: Dự lễ giao nhận quân năm 2024 tại huyện Vĩnh Tường

Sân Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Vĩnh Tường Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn Đ/c Hạnh PCVP chỉ đạo chuẩn bị CV Hợp chuẩn bị
07:30

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước: Dự lễ giao nhận quân năm 2024 tại thành phố Vĩnh Yên

Sân Vườn hoa Thành phố Vĩnh Yên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước Đ/c Sáng PCVP chỉ đạo chuẩn bị CV Đào Hưng chuẩn bị
07:30

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang: Dự lễ giao nhận quân năm 2024 tại huyện Bình Xuyên

Sân Vận động huyện Bình Xuyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang Đ/c Đại PCVP chỉ đạo chuẩn bị CV Đức chuẩn bị

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Chỉ đạo rà soát, đôn đốc, xử lý các tồn tại trong công tác QLNN các ngành, lĩnh vực; chỉ đạo kiểm điểm, khắc phục các tồn tại, hạn chế thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Nắm bắt, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp.

- Kiểm tra công tác tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, công tác tổ chức các lễ hội

- Kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển quân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 487.581
Online: 24