Lịch công tác của UBND Tỉnh

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022

Tuần hiện tại
Tuần sau
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì LĐVP Chuyên viên

Thứ 2

23/05

08h00

Chủ tịch UBND tỉnh và các PCT UBND tỉnh 

(1) Họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh, nghe báo cáo các nội dung: Kiểm điểm công tác tuần: Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác tuần 21/2022, nhiệm vụ công tác tuần 22/2022 của UBND tỉnh; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tập thể lãnh đạo UBND tỉnh các nội dung theo quy chế làm việc;

(2) Văn phòng UBND tỉnh cùng các đơn vị liên quan báo cáo các nội dung chuyên đề cần xin ý kiến tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh theo quy chế làm việc, các nội dung báo cáo Tỉnh ủy, nội dung trình HĐND tỉnh theo quy định; Kết quả thanh tra dự án;

(3) Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (có nội dung riêng)

Phòng họp lãnh đạo UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh CPVP CV Tiến, Linh, Hiếu
14h00

Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 (1) Nghiên cứu tài liệu phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát;

2) Họp nghe Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành báo cáo các nội dung phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát;

(3) Chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý các vi phạm, tồn tại, vướng mắc các lĩnh vực đất đai, đô thị...

Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3

24/05

08h00

Chủ tịch UBND tỉnh : Họp nghe Sở Nội vụ báo cáo, đề xuất các nội dung phân cấp, phân quyền.

Ph số 1 Chủ tịch UBND tỉnh CVP Huy CV Tiến
08h00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn Họp nghe Sở Tài chính báo cáo tiến độ giải quyết đấu giá đất thương phẩm.

PH số 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn PVP Đại CV Lý
08h00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước : Họp tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công (được thành lập theo quyết định số 219/QĐ-CT ngày 27/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Ph số 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước PVP Đại CV Trần Kiên
08h00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang Kiểm tra tiến độ các dự án đô thị, dự án thương mại hai bên đường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang
14h00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn Kiểm tra tiến độ các dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn PVP Hạnh CV Quang
14h00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước Kiểm tra tiến độ một số dự án lớn lĩnh vực nông nghiệp &PTNT

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước PVP Đại CV Tú

Thứ 4

25/05

14h00

Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang Dự Chương trình hỗ trợ phát triển nhà máy thông minh (Smart Factory)

PH số 1 Chủ tịch UBND tỉnh PVP Đại CV Hiếu
08h00

Chủ tịch UBND tỉnh Nghe UBND huyện Tam Đảo báo cáo dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về phát triển du lịch huyện Tam Đảo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ph số 3 Chủ tịch UBND tỉnh CVP Huy, PVP Hạnh CV Hiếu, Hà Hải
08h00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn Dự lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Hội trường Huyện ủy Tam Dương Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn PVP Hạnh CV Hợp
08h00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước Họp Ban chỉ đạo nghe báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

PH số 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước PVP Đại CV Hưng
08h00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập KVPT huyện Bình Xuyên (Đơn vị diễn tập điểm của QK2)

Huyện Bình Xuyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang PVP Thanh CV Đức
14h00

Chủ tịch UBND tỉnh Tiếp, làm việc với nhà đầu tư theo Văn bản đề nghị của Thương vụ Việt Nam tại CHLB Đức

Phòng khánh tiết UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh PVP Đại CV Hiếu, Vinh
14h00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn Dự chỉ đạo hội nghị Tổng kết Tổng Điều tra Kinh tế năm 2021;

Hội trường Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn PVP Đại CV Hiếu
14h00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước Làm việc với Thường trực các huyện ủy, thành ủy: Vĩnh Yên, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc vay vốn Ngân hàng thế giới

PH số 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước PVP Đại CV Tú
14h00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang Kiểm tra công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bình Xuyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang PVP Thanh CV Đức

Thứ 5

26/05

08h00

Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Họp phiên họp hành chính UBND tỉnh tháng 5/2022

Chủ tịch UBND tỉnh
08h00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang Dự chỉ đạo hội nghị tập huấn Luật Phòng, chống ma túy

Trung tâm Hội nghị tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang PVP Thanh CV Đức
14h00

Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang Họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả các nội dung rà soát, hoàn thiện quy hoạch tỉnh; 

PH số 1 Chủ tịch UBND tỉnh CVP Huy CV Hiếu, Quang
14h00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn Họp nghe Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

PH số 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn PVP Hạnh CV Hợp
16h30

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn Họp giao ban Trung tâm Chỉ huy

Ph số 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn PVP Hạnh CV Trinh
14h00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước Làm việc với Thường trực Huyện ủy, Thành ủy các huyện, thành phố: Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương, Bình Xuyên, Vĩnh Yên để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt vay vốn Ngân hàng Thế giới.

PH số 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước PVP Đại CV Tú

Thứ 6

27/05

08h00

Chủ tịch UBND Nghe Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án điểm nghẽn của ngành, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết

PH số 1 Chủ tịch UBND PVP Hạnh CV Hà Hải
08h00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn Tham gia đoàn công tác học tập kinh nghiệm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại một số tỉnh, thành phố

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn PVP Hạnh CV Hương
08h00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước Nghe Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở giao thông vận tải báo cáo nội dung khảo sát hiện trường trồng cây dọc hai bên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Công văn số 975/SNN&PTNT-CCK 27/04/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT);

PH số 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước PVP Đại CV Oanh
08h00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang Nghe Sở Xây dựng báo cáo phương án cấp nước thị trấn Tam Đảo; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả kiểm tra các trạm trộn bê tông trên địa bàn tỉnh; Ban Quan lý các KCN tỉnh báo cáo rà soát quy hoạch, kế hoạch triển khai dự án KCN Tam Dương II khu B

Ph số 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang CVP Huy, PVP Thanh CV Quang
14h00

Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ đạo rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các Đề án Điểm nghẽn trong QLNN

Chủ tịch UBND tỉnh
14h00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn Tham gia đoàn công tác học tập kinh nghiệm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại một số tỉnh, thành phố

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn PVP Hạnh CV Hương
14h00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước Nghe

(1)Sở TNMT báo cáo về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất;

(2) Báo cáo về các vi phạm đất đai tại khu Núi Đinh, Núi Đúng;

(3) Kết quả thực hiện Kế hoạch số 290/KH-UBND về đăng ký đất đai bắt buộc

Ph số 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước PVP Đại CV Ngọc Tuấn
14h00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang Họp nghe các sở, ngành, đơn vị báo cáo công tác thông tin, phối hợp tuyên truyền năm 2022; Đài PTTH tỉnh báo cáo nội dung thuê dịch vụ OTT phục vụ phát triển nội dung các chương trình truyền hình, phát thanh trên nền tảng Internet – giai đoạn 2022-2025

PH số 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang PVP Đại CV Vinh

Thứ 7

28/05

Cả ngày

Chủ tịch UBND tỉnh và Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

- Nắm bắt, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp.

- Nắm bắt, chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công.

- Chỉ đạo rà soát, đôn đốc, xử lý các tồn tại trong công tác QLNN các ngành, lĩnh vực.

Chủ nhật

29/05

Cả ngày

Chủ tịch UBND tỉnh và Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

- Nắm bắt, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp.

- Nắm bắt, chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công.

- Chỉ đạo rà soát, đôn đốc, xử lý các tồn tại trong công tác QLNN các ngành, lĩnh vực

Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Tình trạng xử lý văn bản
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 182.290
Online: 16